Nowa strona 1

LINKI

 

Zwrot VAT z materiałów budowlanych

  Broszura informacyjna   obowiązująca od dnia 01.09.2011r.

Wykaz materiałów budowlanych   załącznik obowiązujący do końca 2010 roku ( PKWiU z roku 1997).

Wykaz materiałów budowlanych-   załącznik obowiązujący od 2011 roku. (PKWiU z roku 2008)

Wskaźnik ceny 1 m2


 

Agnieszka Bezak
Świadectwo Kwalifikacji
Ministerstwa Finansów
nr.9610/2005

Działalność Biura jest objęta
obowiązkowym
ubezpieczeniem OC  


 

Kodeks Zawodowej
  Etyki w Rachunkowości

 

  

  

PRZYDATNE LINKI:
 


Izba Skarbowa w Warszawie
http://www.is.waw.pl


Główny Urząd Statystyczny
www.stat.gov.pl


Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl


Urząd Gminy Warszawa
www.um.warszawa.pl


Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl


Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl


Ministerstwo Finansów - interpretacje prawne i orzecznictwo
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2#n


Narodowy Bank Polski
www.nbp.pl


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce- Odział W Warszawie
www.skp-ow.com.pl


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dotacje dla firm)
www.parp.gov.pl


polski serwer prawa –dziennik ustaw
www.lex.pl/dziennik-ustaw


Biuletyn Prawno Gospodarczy
www.infor.pl


Komisja Europejska –potwierdzenie numeru VAT
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
 

Wykaz organizacji pożytku publicznego
www.bazy.ngo.pl