Bezpieczeństwo

Celem naszego biura jest wyście na przeciw małym i średnim przedsiębiorcom, którzy nie są gotowi zmierzyć się z prowadzeniem księgowości na własny rachunek, a co się z tym wiąże śledzić aktualnych przepisów prawa podatkowego.

W związku z tym pracownicy naszego biura są zobowiązani do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i monitorowania wszelkich zmian w przepisach rachunkowych i podatkowych.

Gwarantujemy, że przekazane dane osobowe Państwa kontrahentów, pracowników, które mają źródło w powierzonych fakturach, umowach, aktach pracowniczych, wyciągach bankowych itp. będą przetwarzane z dochowaniem należytej staranności i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych RODO.

 

Dlaczego wybrać nas

Kompetencja, sumienność, terminowość oraz konkurencyjne ceny dostosowane do skali działalności obsługiwanej Firmy, przyczyniły się do zadowolenia z usług księgowych i obdarzenia zaufaniem obecnych Klientów .

Stały kontakt klienta z właścicielem biura, umożliwia uzyskanie podpowiedzi co do optymalnych rozwiązań podatkowych.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Skorzystanie z usług biura rachunkowego sprawi, że zamiast zajmować się kwestiami związanymi z księgowością, właściciel firmy może poświęcić swój czas np. na nawiązywanie kontaktów z nowymi klientami, czy opracowywanie planu rozwoju działalności.

Warto przy tym wspomnieć, że biuro rachunkowe reprezentuje przedsiębiorców przed urzędami na mocy pełnomocnictw, co jest dużym udogodnieniem.

O NAS

Biuro istnieje na rynku od 2005 roku i zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie księgowości, kadr i płac, rozliczeń z ZUS. Usługi księgowe oferuje Firmom działającym zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Z uwagi na fakt, że Biuro działa od wielu lat i cieszy się sporym gronem zadowolonych Klientów,  Państwo jako przedsiębiorcy możecie być spokojni o to, że księgowość waszej Firmy zostanie powierzona w odpowiednie ręce.

Właściciel biura posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów nr. 9610/2005 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg, który stanowi swoistą gwarancję, że Państwa rozliczenia podatkowe będą prowadzone w sposób prawidłowy.

Działalność Biura Rachunkowego „Fortuna” objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

 

Propozycja współpracy

Przepisy prawno-podatkowe, którym podlegają polscy przedsiębiorcy, oraz prowadzona przez nich działalność pomimo zapowiadanych uproszczeń  w dalszym ciągu są skomplikowane i niejasne. Przepisy dotyczące księgowości oraz podatków kryją wiele pułapek, a niejednokrotnie i sprzeczności.

Niejasność przepisów oraz rozbieżność interpretacji urzędów skarbowych, okazuje się, że samodzielne prowadzenie rozliczeń księgowych może być zadaniem nie tylko skomplikowanym dla przedsiębiorcy, ale i narażającym go na ryzyko sankcji karnoskarbowych,związanych z nieprawidłowym ustaleniem zobowiązań podatkowych.

Najtańszym, najmniej skomplikowanym i najbardziej skutecznym sposobem na rozwiązanie tego problemu  jest przekazanie obsługi do firmy zewnętrznej wyspecjalizowanej w danej kwestii.

Usługi księgowe obejmują, zgodnie z art. 76 a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2002, nr 76, poz. 694ze zm.), prowadzenie w imieniu podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, a także udzielanie im pomocy w tym zakresie oraz sporządzanie w imieniu podatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielnie im pomocy w tym zakresie.

Usługi księgowo-rachunkowe są  wykonywane w siedzibie Biura w Warszawie na Woli, przy wykorzystaniu posiadanych licencjonowanych programów księgowych .

Taka współpraca powoduje brak dezorganizacji pracy w Państwa firmie (zajmowanie stanowiska firmowego), brak obowiązków wynikających z zatrudnienia pracownika.

 Mniejsza liczba kontroli podatkowych niż przy zatrudnieniu księgowych na etacie,
bezpieczeństwo danych, poufność danych, które są dostępne tylko wyznaczonym przez przedsiębiorcę pracownikom.

 

 

 

Oferta biura ” Fortuna” kierowana jest do Firm , które koncentrują się na swoim biznesie oraz rozwoju firmy.

Do firm o różnym profilu działalności takich jak : handel, usługi, produkcja, a także różnej formie prawnej : spółki prawa handlowego , działalność wg prawa cywilnego ( spółki cywilne, jednoosobowa działalność gospodarcza, stowarzyszenia, fundacje).

W ramach usług księgowo-podatkowych oferujemy:

 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości;
 • stałe i okresowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)  tzw.pełna księgowość;
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT; wysyłka plików JPK VAT;
 • zakładanie i aktualizowanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych;
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów tj. księgowość uproszczona;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT);
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany);
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych UE;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE);
 • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT.
 • uzgodnienia kont rozrachunkowych,
 • wydrukowanie potwierdzeń sald rozrachunkowych za dany rok obrotowy i przesłanie ich kontrahentom

W ramach usług kadrowo-płacowych oferujemy:

 • sporządzanie list płac;
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę;
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40);
 • zakładanie akt osobowych;
 • prowadzenie kart przychodów pracowników.
 • zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników zleceniodawcy;
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców;
 • sporządzanie deklaracji i raportów.

W ramach usług dodatkowych:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy,
 • doradztwo w sprawie optymalizacji podatkowej,
 • wypełnianie wniosków o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych,
 • przygotowanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wg. RODO
 • sporządzanie zeznań rocznych dla osób fizycznych PT-36,PIT-37, PIT-28 itp.,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, sporządzanie korekt deklaracji ZUS, korekt zeznań rocznych,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania,
 • usługi biurowe – przepisywanie tekstów, pisanie podań i pism, sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • wystawianie faktur w imieniu Klienta,
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta

Dla nas liczy się przede wszystkim satysfakcja Klienta !

CENNIK

Ceny naszych podstawowych usług zależą od wielu czynników takich jak: rodzaj ewidencji księgowej ( księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt ),  ilości dokumentów, wielkości zatrudnienia, specyfikacji działalności Firmy,
A także  od stopnia skomplikowania operacji księgowych (np. import, eksport, wewnątrzwspólnotowe nabycie, dostawy, ewidencja przebiegu pojazdu dla potrzeb podatku dochodowego i Vat, delegacje służbowe  itp) .

 

W celu wstępnego oszacowania kosztu usługi, prosimy wypełnić i wysłać poniższy formularz:

W przypadku braku odpowiedzi wyślij zapytanie na adres e-mail: staszica18@biurofortuna.pl

[contact-form-7 id="8" title="Formularz-promo"]

PROMOCJE

Dla Naszych nowych i obecnych klientów biura

Każdy z nowych klientów biura otrzymuje 30% rabatu.

Promocja obejmuje nowych klientów biura rachunkowego FORTUNA i zaczyna obowiązywać od momentu podpisania umowy na usługi księgowe.

Od tego momentu przez 2 miesiące opłata za obsługę księgową jest o 30% niższa od kwoty ustalonej podczas podpisywania umowy.

Nowo powstałe Firmy mogą zaoszczędzić nawet do 50%

Wiemy, że początki prowadzenia własnej działalności nie są łatwe, wydatków nie brakuje, a dochód dopiero zaczyna się pojawiać. Dlatego wszystkie nowo powstałe firmy które rozpoczynają współpracę z nami, mogą liczyć na opłaty o połowę niższe przez pierwsze 2 miesiące prowadzenia działalności.

 

*promocje nie sumują się

 

Nasi stali Klienci mogą skorzystać z 50% rabatu

Każdy ze stałych Klientów, który wprowadza nową firmę do biura rachunkowego FORTUNA, otrzymuje jednomiesięczną zniżkę w wysokości 50% miesięcznej wartości usługi nowego klienta.